Privacybeleid

Artikel 1: Informatie

Martin Nelemans is gevestigd op Redelaan 8, 2725GT Zoetermeer
Om mijn activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dat doen ik altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en mijn interne privacy beleid dat
vastgelegd is in ons privacy register.

Contactgegevens:
https://www.martinnelemans.nl/
Redelaan 8, Zoetermeer
06-15465547
info@martinnelemans.com

Martin Nelemans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Martin Nelemans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Martin Nelemans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belasting aangifte.

Martin Nelemans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Naam, Adres, telefoonnummer en emailadres) Bewaartermijn van 3 jaar – verplichte vermelding van (bedrijfs) gegevens – BTW gegevens – verplichte vermelding van (bedrijfs)gegevens op offerte en/of factuur.
Particulieren gegevens welke worden aangeleverd aan Martin Nelemans worden alleen bewaard indien er een vervolgopdracht volgt.
Voor een enkele bestellingen worden er alleen factuurgegevens en eventueel emailgegevens bewaard.

Martin Nelemans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Martin Nelemans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Martin Nelemans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Martin Nelemans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@martinnelemans.com.